อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารพัสดุ สปก. วันที่ 13-14 ม.ค. 2563

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.