January 4, 2017

โรคแคงเกอร์ หรือ โรคขี้กลากของส้ม (Canker)

           โรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มเกิดขึ้นและรู้จักกันมานานว่าเป็นโรคซึ่งร้ายแรงที่สุดอีกโรคหนึ่งพบระบาดกว้างขวางในหลายประเทศปัจจุบันพบการระบาดของโรคแคงเกอร์อย่างกว้างขวางในทุกแหล่งที่มีการปลูกส้มของประเทศไทย  พันธุ์ส้มซึ่งเป็นโรคแคงเกอร์รุนแรงมากที่สุด ได้แก่ มะนาว ส่วนมะกรูด  ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง ส้มโอ และส้มที่ใช้เป็นตอพันธุ์ เช่น ส้มคลีโอพัตรา ส้มสามใบ แม้จะเป็นโรคนี้ไม่รุนแรงเท่ามะนาวแต่ก็ล้วนอ่อนแอต่อโรคทั้งสิ้น  ดังนั้นหากเกษตรกรคิดขยายการปล...

December 2, 2016

 (โรคกุ้งแห้ง) ผลผลิตมาก ๆ ปรึกษาเรา 092-547-7766

พริกเป็นพืชผักในกลุ่ม Solanacious เซ่นเดียวกับมะเขือเทศแต่อยู่ใน Genus Capsicumในประเทศไทยที่นิยมปลูกมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดเช่น พริกขี้หนู (bird chilli) พริกมันหรือพริกชี้ฟ้า (hot pepper) พริกหยวก (banana pepper) และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน (bell pepper) แม้ว่าพริกจะเป็นพืชผักที่ใช้ประกอบอาหารประเภทปรุงแต่งรส แต่ก็เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจจัดอยู่ในกลุ่มของพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของชาวไทยสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศและต...

December 2, 2016

ใคร ๆ ก็ทำได้แต่ถ้าเราทำให้มังคุดผิวมันปลอดสารผลโต

ขนาด 4-5 ลูกกิโล

ปรึกษาเรา 092-547-7766

มังคุดผิวมัน : 
มาตรฐานคุณภาพ และราคา


       ในอดีต การค้าขายมังคุดไม่มีการจัดชั้นคุณภาพ (เกรด) เป็นไปตามสภาพสังคมทั่วไป คือ "ซื้อมา ขายไป ไม่ซับซ้อน" คนซื้อก็เลือกเอาผลมังคุดที่ตัวเองเห็นว่าดี เน้นผลสุกสีม่วงเข้ม (ดำ) แล้วมักจะบีบๆ คลำๆ ที่ผลมังคุด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้มังคุดที่สุกและรสชาติหวานฉ่ำ ส่วนผลมังคุดที่เปลือกเป็นสีชมพู สีแดง หรือมีจุดประสีแดงอมชมพู ที่เราเรียกว่า "ระยะสายเลือด" คนซื้อส่วนใหญ่จะไม่ส...

December 2, 2016

วิถีไทย : วิถีพุทธ

อารัมภกถา

      แต่บรรพกาล ย้อนไปประมาณ พ.ศ. 612 สมัยอาณาจักรอ้ายลาวเมื่อขุนหลวงเม้า (ลิวเมา) เป็นกษัตริย์ครองอยู่ ในดินแดนจีน พระเจ้ามิ่งตี่ จักรพรรดิจีนแต่งทูตไปสืบศาสนาในประเทศอินเดีย และกลับสู่ประเทศจีนพร้อมนำสมณทูตชาวอินเดียไปด้วย เมื่อ พ.ศ. 608        

พระเจ้ามิ่งตี่ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอ้ายลาว ขุนหลวงเม้าพิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาส...

December 2, 2016

บุญกิริยาวัตถุ คือ สิ่งหรือเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำความสุขและการทำความดี บุญ (ปุณย สันสกฤต) แปลว่า ความสุข หรือ ความดี กิริยา แปลว่า การกระทำ หรือ การแสดงออก วัตถุ แปลว่า สิ่ง หรือ เรื่อง

มีสิบประการ ดังนี้

1.ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ ให้อะไร ๆ ที่เป็นผลดี แก่คน หรือ สัตว์ ไม่จำกัดจำนวนหรือเวลา

2.สีลมัย(ศีลมัย)  ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี

ศีลของฆราวาสที่ต้องรักษา ด้วยกาย วาจา ใจ คือ

2.1ปาณาติบาต ห้ามฆ่าสัตว์  2.2  อทินนาทาน ห้ามลักทรัพย์รวมทั้งห้ามยักยอกเบียดบัง ห้ามฉ้อโกงวิ่งราวฉกฉวย ห้ามปล้...

December 2, 2016

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

คนเราทุกคน ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก็เร่าร้องเรียกหาสิ่งที่ต้องการจากพ่อแม่ อาทิ นมแม่ ผ้าอ้อม เปล บ้าน ยาแก้ไข้และวัคซีนแก้โรค จัดเป็นหมวดหมู่ว่า ปัจจัย ๔ ต่อเนื่องจากวัยเยาว์มาแล้ว เมื่อเติบใหญ่ดูแลตัวเองได้ ก็ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงกายเลี้ยงใจด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน แสวงหาสิ่งของจำเป็นจนถึงบำรุงบำเรอตนให้สะดวก สุข สบาย ยิ่งขึ้นตามลำดับ ตามกระแสนิยม อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ เครื่องประดับ อาหารรสเลิศ ฯลฯ จะสังเกตได้ว่า ความอยากมี อยากได้ของเราน...

Please reload

Featured Posts

มังคุดผิวมัน ปลอดสารพิษ

December 2, 2016