ผลงาน บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ตอน นวัตกรรมการเกษตร มันหัวใหญ่

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ตอน นวัตกรรมการเกษตร มันหัวใหญ่

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ปลูกต้นไม้ทองคำ อินทผาลัม ภาค 6 1

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ปลูกต้นไม้ทองคำ อินทผาลัม ภาค 6 1

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 1

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 1

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 2

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 2

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับบวบ

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับบวบ

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับการเลี้ยงกบ

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับการเลี้ยงกบ

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับมะระขี้นก

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับมะระขี้นก

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับยาสูบ

Add some info about this item

R5 น้ำสำหรับพืชผักและผลไม้

   สินค้าทุกตัวคุณภาพA+ ใช้แล้วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต30-50% ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์ และยังป้องกันต้นเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด 

1 / 1

Please reload

Copyright:  Sechohi-Organic Company Limited

    Company Location: 249 / 272-274 Moo 5, Tambon Tha Muang, Suphan Buri Suphan Buri Telephone: 084-3147744 Fax: 035-526014

 

Email: Secohi-organic@hotmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now