Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

มังคุดผิวมัน ปลอดสารพิษ

December 2, 2016

ใคร ๆ ก็ทำได้แต่ถ้าเราทำให้มังคุดผิวมันปลอดสารผลโต

ขนาด 4-5 ลูกกิโล

ปรึกษาเรา 092-547-7766

มังคุดผิวมัน : 
มาตรฐานคุณภาพ และราคา


       ในอดีต การค้าขายมังคุดไม่มีการจัดชั้นคุณภาพ (เกรด) เป็นไปตามสภาพสังคมทั่วไป คือ "ซื้อมา ขายไป ไม่ซับซ้อน" คนซื้อก็เลือกเอาผลมังคุดที่ตัวเองเห็นว่าดี เน้นผลสุกสีม่วงเข้ม (ดำ) แล้วมักจะบีบๆ คลำๆ ที่ผลมังคุด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้มังคุดที่สุกและรสชาติหวานฉ่ำ ส่วนผลมังคุดที่เปลือกเป็นสีชมพู สีแดง หรือมีจุดประสีแดงอมชมพู ที่เราเรียกว่า "ระยะสายเลือด" คนซื้อส่วนใหญ่จะไม่สนใจ เพราะคิดว่าเป็นมังคุดอ่อน และยังไม่สุก ซึ่งเป็นความไม่รู้และไม่เข้าใจธรรมชาติของมังคุด ของคนซื้อเกือบทุกคน แต่เมื่อความต้องการของผู้บริโภคและการค้าขายขยายขอบเขตกว้างขึ้น และส่งขายต่างประเทศ จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวมังคุดที่ผิวเปลือกเริ่มมีจุดประสีชมพู-สีแดง เผื่อเวลาในการทยอยสุกของผลมังคุด ในช่วงการขนส่งมังคุดไปยังตลาดปลายทาง และช่วงเวลาการวางขายที่ร้านค้า จึงต้องเน้นการรักษาคุณภาพ เพราะเป็นตัวกำหนดราคาซื้อขาย


     การจัดเกรดคุณภาพมังคุดจึงเป็นเครื่องมือทางการค้า ราคาที่แตกต่างระหว่างเกรดคุณภาพ ช่วยจูงใจทั้งชาวสวนและผู้ค้า ส่วนผู้บริโภคจะได้รับมังคุดคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด คุ้มกับราคาซื้อขาย ที่สูงขึ้นมาอีกนิด สรุปว่า เป็นความยุติธรรมในการเฉลี่ยผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความพึงพอใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอไปที่ขั้นตอน และวิธีการผลิตมังคุดคุณภาพ หรือมังคุดผิวมัน ซึ่งชาวสวนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยอมรับ และไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีผลงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริง การปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวสวนบ่อยครั้ง ขณะที่คุณภาพมังคุดส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน นั่นสะท้อนผลของการไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของชาวสวน มังคุดส่วนใหญ่จึงยังคงมีผิวลาย ขายไม่ได้ราคา


      สำหรับลักษณะของมังคุดผิวมันได้กำหนดไว้ ดังนี้ เป็นผลมังคุดที่มีผิวเปลือกสะอาด เป็นมัน อาจมีร่องรอยหรือตำหนิได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิวเปลือก เนื้อในคุณภาพดี-สีขาวสะอาด ไม่มียางไหล ไม่เป็นเนื้อแก้ว และเนื้อไม่ติดเปลือก


      ส่วนมังคุดผิวลาย หมายถึง ผลมังคุดที่เปลือกนอกอาจมีร่องรอยการทำลายของโรค/แมลงศัตรู หรือจากเหตุอื่นๆ ทำให้มีตำหนิได้ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิวเปลือก เนื้อในมีคุณภาพเหมือนกับมังคุดผิวมัน


     อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่า ผู้บริโภคที่มีสตางค์ และลูกค้าต่างประเทศ เขาต้องการมังคุดคุณภาพ ผู้ซื้อจะดูจากลักษณะภายนอก ที่ดูดีไว้ก่อน มันเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพภายใน หากย้อนไปที่ภาษิตไทยบทหนึ่งที่ว่า "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" ก็คงจะถึงบางอ้อว่า การทำมังคุดผิวมัน เป็นกลยุทธ์หนึ่งทางการค้า ที่ต้องเริ่มต้นจากชาวสวน ต้องประณีตในการปฏิบัติในแปลง ให้ได้ผลมังคุดคุณภาพดี และต้องทำความสะอาดผล/คัดเกรด แยกผลผลิตมังคุดตามคุณภาพ ตามการสั่งซื้อของผู้ค้า ซึ่งเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ชัดเจน ราคารับซื้อจากผู้ค้าจะสูงขึ้นอย่างมาก ตรงนี้ครับ เป็นที่มาของการผลิตมังคุดผิวมัน ช่องทางแก้ปัญหาด้านราคาที่ยั่งยืน

 

ที่มาบทความ..เทคโนฯ เกษตร

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05038010356&srcday=&search=no

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square