top of page
HOME
5.jpg

    1.สมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าใช้อย่างเดียว ไม่ต้องการทำธุรกิจ

    ท่านจะได้ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าทุกชนิดของบริษัทไม่ว่าจะเป็น R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

2.สมัครเปิดเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจอิสระ.

   สำหรับท่านที่ต้องการเปิดเป็นร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

    3.สมัครเปิดเป็นศูนย์คลังสินค้าประจำจังหวัด เพื่อกระจ่ายสินค้า

    เป็นคลังระดับจังหวัดเพื่อกระจ่ายสินค้า R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด ไปยังพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล.

1.ผลิตภัณฑ์ R5 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน

(R5 Certification quality products.)

 รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.,เป็นผู้รับจ้างจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำการผลิตขยายเชื่อสารเร่งซุปเอร์พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด. 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ สพข.11 จ.1/2552 ประจำปี 2551 และ สัญญาจ้างเลขที่ 105/52 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นผู้รับจ้างกรมพัฒนาที่ดินเขต 9 ถนนริมแม่น้ำ ทำการขยายเชื้อสาเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 นั้นคือผลงานที่ได้รับความไว้วางใจส่วนหนึ่งจากอีกมากมาย
13239958_868848569914880_7233671911454801170_n (1)
12.
13239019_868848493248221_8528537915081020486_n
7.
13178983_868848556581548_1973528672381754566_n (1)
100_1628พริก
100_1618

2.ผลงานบริษัทฯ ในส่วนราชการ

(The company is in the government.)

 ได้รับการว่าจ้างให้ทำการบำบัดขยะที่ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ ปี 2548 และงานขยายเขื้อสารเร่ง พด.ของกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน และผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาปี 2552ด้วยประสบการณ์และความเป็นผู้นำทางด้านเทคโลยีอินทรีย์ชีวภาพ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทางราชการที่ให้เราเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
6
6_0

3.ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

(Research and product development.)

เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราอยางต่อเนื่อง ขณะนี้เรากำลังส่งตัวอย่างสินค้า r5 ไปให้ทดลองใช้ในต่างประเทศและผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก   สินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพสินค้ากับลูกค้าด้วย ถ้าใช้ R5 สูตรนาข้าวและทำตามวิธีที่เรากำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้วได้ข้าวน้อยกว่าเดิม บริษัทเราจะให้ใช้สินค้า R5 นั้น ฟรี !!

บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
ถังหมัก
ห้องปฏิบัติการ R&D
ห้องปฏิบัติการ R&D.
ห้องปฏิบัติการ R&D....
ห้องปฏิบัติการ R&D..
ห้องปฏิบัติการ R&D...

สินค้าเปิดตลาดใหม่ที่กัมพูชา

    หลังจากที่เราตะลุยตลาดกัมพูชาเสร็จ,เราจะไปเปิดตลาดที่ประเทศมาเลเซีย,ลาว,พม่า,เวียดนาม,ต่อคะใครสนใจเป็นตัวแทน Inbox นะคะ,After we open market in Cambodia Complete the next country we will go is Malaysia, Laos,Myanmar,Vietnam ,Who interested please inbox me ,thank you 

แผ่นโบรชัวร์
ข้าว2
ข้าว1
ผัก2
ผัก1
ยาง2
ยาง1
ปาล์ม2
ปาล์ม1
สัตว์2
สัตว์1
BS2-newนอก
BS2-newใน
TR1-newนอก
TR1-newใน
BR2-newนอก
BR2-newใน
1สำหรับนาข้าว
 2สำหรับพืชผัก
 3สำหรับยาง
 4สำหรับปาล์ม
01
02
83897108_163168728443472_153590213207339
83940183_163168698443475_175142513287993
84608037_163168808443464_395143483504564
83780694_163168761776802_465182587224273
527015
527016
S__10420268
เมลอน2
เมลอน1
497916
497917
03
01
02
43614813_778107005898239_866273854827475
01
02
03
470311
41
4
71
62.
241482
241473
241472
241484
82726471_154891265937885_496399472536007
82619856_154891742604504_474364398803930
83691165_154891335937878_908509659125723
82641248_154891255937886_517730767343504
83611476_154891242604554_411011592366954
03
04
05
00
01
03
01
02
89989637_195308905229454_235576804836481
87790504_190645179029160_902149808992760
87884269_190645219029156_399076611831785
87834307_190645255695819_103686294987394
25.
02
03
01
timeline_20181017_090951
90163393_199915008102177_463287763187898
90355168_199914904768854_218287506757727
90173830_199914941435517_814792410581591
bottom of page