1.สมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าใช้อย่างเดียว ไม่ต้องการทำธุรกิจ

    ท่านจะได้ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าทุกชนิดของบริษัทไม่ว่าจะเป็น R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

2.สมัครเปิดเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจอิสระ.

   สำหรับท่านที่ต้องการเปิดเป็นร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

    3.สมัครเปิดเป็นศูนย์คลังสินค้าประจำจังหวัด เพื่อกระจ่ายสินค้า

    เป็นคลังระดับจังหวัดเพื่อกระจ่ายสินค้า R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด ไปยังพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล.

1.ผลิตภัณฑ์ R5 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน

(R5 Certification quality products.)

 รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.,เป็นผู้รับจ้างจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำการผลิตขยายเชื่อสารเร่งซุปเอร์พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด. 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ สพข.11 จ.1/2552 ประจำปี 2551 และ สัญญาจ้างเลขที่ 105/52 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นผู้รับจ้างกรมพัฒนาที่ดินเขต 9 ถนนริมแม่น้ำ ทำการขยายเชื้อสาเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 นั้นคือผลงานที่ได้รับความไว้วางใจส่วนหนึ่งจากอีกมากมาย

2.ผลงานบริษัทฯ ในส่วนราชการ

(The company is in the government.)

 ได้รับการว่าจ้างให้ทำการบำบัดขยะที่ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ ปี 2548 และงานขยายเขื้อสารเร่ง พด.ของกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน และผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาปี 2552ด้วยประสบการณ์และความเป็นผู้นำทางด้านเทคโลยีอินทรีย์ชีวภาพ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทางราชการที่ให้เราเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

3.ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

(Research and product development.)

เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราอยางต่อเนื่อง ขณะนี้เรากำลังส่งตัวอย่างสินค้า r5 ไปให้ทดลองใช้ในต่างประเทศและผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก   สินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพสินค้ากับลูกค้าด้วย ถ้าใช้ R5 สูตรนาข้าวและทำตามวิธีที่เรากำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้วได้ข้าวน้อยกว่าเดิม บริษัทเราจะให้ใช้สินค้า R5 นั้น ฟรี !!

สินค้าเปิดตลาดใหม่ที่กัมพูชา

    หลังจากที่เราตะลุยตลาดกัมพูชาเสร็จ,เราจะไปเปิดตลาดที่ประเทศมาเลเซีย,ลาว,พม่า,เวียดนาม,ต่อคะใครสนใจเป็นตัวแทน Inbox นะคะ,After we open market in Cambodia Complete the next country we will go is Malaysia, Laos,Myanmar,Vietnam ,Who interested please inbox me ,thank you 

 
   บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

   เลขที่ 22/22 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

   รหัสไปรษณีย์ 72190

   Email:Secohi-organic@hotmail.com

   โทรศัพท์: 035-526012,แฟกซ์: 035-526014

  ---------------------------------------------------
Address Company:
     Sechohiorganic Company Address

     Address No 249/242-274

     Muang Suphanburi,tambool tarahud,postcode      72000

     Email:Secohi-organic@hotmail.com

     Telephoe: 035-526012 Fax: 035-526014

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now