5.jpg

    1.สมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าใช้อย่างเดียว ไม่ต้องการทำธุรกิจ

    ท่านจะได้ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าทุกชนิดของบริษัทไม่ว่าจะเป็น R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

2.สมัครเปิดเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจอิสระ.

   สำหรับท่านที่ต้องการเปิดเป็นร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด.

    3.สมัครเปิดเป็นศูนย์คลังสินค้าประจำจังหวัด เพื่อกระจ่ายสินค้า

    เป็นคลังระดับจังหวัดเพื่อกระจ่ายสินค้า R5 ชนิดน้ำและชนิดเม็ด ไปยังพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล.

1.ผลิตภัณฑ์ R5 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน

(R5 Certification quality products.)

 รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.,เป็นผู้รับจ้างจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำการผลิตขยายเชื่อสารเร่งซุปเอร์พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด. 7 ตามสัญญาจ้างเลขที่ สพข.11 จ.1/2552 ประจำปี 2551 และ สัญญาจ้างเลขที่ 105/52 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นผู้รับจ้างกรมพัฒนาที่ดินเขต 9 ถนนริมแม่น้ำ ทำการขยายเชื้อสาเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 พด.7 นั้นคือผลงานที่ได้รับความไว้วางใจส่วนหนึ่งจากอีกมากมาย
13239958_868848569914880_7233671911454801170_n (1)
12.
13239019_868848493248221_8528537915081020486_n
7.
13178983_868848556581548_1973528672381754566_n (1)
100_1628พริก
100_1618

2.ผลงานบริษัทฯ ในส่วนราชการ

(The company is in the government.)

 ได้รับการว่าจ้างให้ทำการบำบัดขยะที่ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ ปี 2548 และงานขยายเขื้อสารเร่ง พด.ของกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน และผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาปี 2552ด้วยประสบการณ์และความเป็นผู้นำทางด้านเทคโลยีอินทรีย์ชีวภาพ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทางราชการที่ให้เราเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
6
6_0

3.ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

(Research and product development.)

เราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราอยางต่อเนื่อง ขณะนี้เรากำลังส่งตัวอย่างสินค้า r5 ไปให้ทดลองใช้ในต่างประเทศและผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก   สินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพสินค้ากับลูกค้าด้วย ถ้าใช้ R5 สูตรนาข้าวและทำตามวิธีที่เรากำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้วได้ข้าวน้อยกว่าเดิม บริษัทเราจะให้ใช้สินค้า R5 นั้น ฟรี !!

บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
ถังหมัก
ห้องปฏิบัติการ R&D
ห้องปฏิบัติการ R&D.
ห้องปฏิบัติการ R&D....
ห้องปฏิบัติการ R&D..
ห้องปฏิบัติการ R&D...

สินค้าเปิดตลาดใหม่ที่กัมพูชา

    หลังจากที่เราตะลุยตลาดกัมพูชาเสร็จ,เราจะไปเปิดตลาดที่ประเทศมาเลเซีย,ลาว,พม่า,เวียดนาม,ต่อคะใครสนใจเป็นตัวแทน Inbox นะคะ,After we open market in Cambodia Complete the next country we will go is Malaysia, Laos,Myanmar,Vietnam ,Who interested please inbox me ,thank you 

14462873_186754768428449_3976518661392199805_n
14462873_186754768428449_3976518661392199805_n
press to zoom
14449800_186755148428411_9163285691575108562_n
14449800_186755148428411_9163285691575108562_n
press to zoom
14446003_186755035095089_5923956156865005993_n
14446003_186755035095089_5923956156865005993_n
press to zoom
 
ข้าว2
ข้าว1
ผัก2
ผัก1
ยาง2
ยาง1
ปาล์ม2
ปาล์ม1
สัตว์2
สัตว์1
BS2-newนอก
BS2-newใน
TR1-newนอก
TR1-newใน
BR2-newนอก
BR2-newใน
1สำหรับนาข้าว
 2สำหรับพืชผัก
 3สำหรับยาง
 4สำหรับปาล์ม
01
02
83897108_163168728443472_153590213207339
83940183_163168698443475_175142513287993
84608037_163168808443464_395143483504564
83780694_163168761776802_465182587224273
527015
527016
S__10420268
เมลอน2
เมลอน1
497916
497917
03
01
02
43614813_778107005898239_866273854827475
01
02
03
470311
41
4
71
62.
241482
241473
241472
241484
82726471_154891265937885_496399472536007
82619856_154891742604504_474364398803930
83691165_154891335937878_908509659125723
82641248_154891255937886_517730767343504
83611476_154891242604554_411011592366954
03
04
05
00
01
03
01
02
89989637_195308905229454_235576804836481
87790504_190645179029160_902149808992760
87884269_190645219029156_399076611831785
87834307_190645255695819_103686294987394
25.
02
03
01
timeline_20181017_090951
90163393_199915008102177_463287763187898
90355168_199914904768854_218287506757727
90173830_199914941435517_814792410581591