ผลิตภัณฑ์ R5 บริษัท ซีโก้ไฮ-ออแกนิค จำกัด

1.R5 ชนิดน้ำสำหรับพืช

ทำให้เมล็ดงอกไว โตเร็ว ต้นข้าวสมบูรณ์ ระบบรากยาวรากดก ใบหนาแข็ง ต้นข้าวแตกกอใหญ่รวงโต เมล็ดไม่ลีบไม่ร่วงหล่นง่ายเพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าวทำให้ได้ข้าวคุณภาพดี ไม่ต้องใช้สารจับใบ สร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่า ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกข้าว

ช่วยสร้างระบบรากพืชให้มีจำนวนรากที่มาก เมื่อมีรากมากจะทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดี กิ่งก้านและขั้วใบเหนียวและติดผลมากขึ้นทำให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีไม่ต้องใช้สารจับใบสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกพืชผลไม้

เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มแก้ไขปัญหาหน้ายางตายนื่ง เร่งและเพื่มน้ำยาช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีความร่วนซ่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่่อให้เหมาะสำหรับการปลูกยางพารา

เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันทำให้ลำต้นแข็งแรง เพิ่มการผสมอาหารเพื่อการติดดอกและออกผล ทำให้ผลโตเร็ว ผลใหญ่และมีผลขนาดเสมอ มีน้ำมันมากขั้วดอก ขั้วผลเหนียว ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน