โรงงานผลิตและห้องปฎิบัติการ  R5

Screen Shot 2562-05-01 at 22.25.01
ถังหมัก
ห้องปฏิบัติการ R&D
ห้องปฏิบัติการ R&D.
ห้องปฏิบัติการ R&D..
ห้องปฏิบัติการ R&D....
ห้องปฏิบัติการ R&D...

    สินค้าของเราเป็นสินค้าเกษตรชีวภาพปลอดสารพิษคุณภาพสูง ด้วยโรงงานและห้องปฎิบัติการ(แล๊ป)ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรชีวภาพปลอดสารพิษตรา R5 ของเรา เป็นสุดยอดแห่งสินค้าคุณภาพจริง ๆ

นิตยสารเมืองผลไม้

นิตยสารเมืองผลไม้

นิตยสารเมืองผลไม้

โปรชัว R5 ชนิดเม็ด

โปรชัว R5 ชนิดน้ำ

Please reload

   บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

   เลขที่ 22/22 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

   รหัสไปรษณีย์ 72190

   Email:Secohi-organic@hotmail.com

   โทรศัพท์: 035-526012,แฟกซ์: 035-526014

  ---------------------------------------------------
Address Company:
     Sechohiorganic Company Address

     Address No 249/242-274

     Muang Suphanburi,tambool tarahud,postcode      72000

     Email:Secohi-organic@hotmail.com

     Telephoe: 035-526012 Fax: 035-526014

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now