ผลงาน บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ปลูกต้นไม้ทองคำ อินทผาลัม ภาค 6 1

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ปลูกต้นไม้ทองคำ อินทผาลัม ภาค 6 1

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ตอน นวัตกรรมการเกษตร มันหัวใหญ่

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ตอน นวัตกรรมการเกษตร มันหัวใหญ่

R5 น้ำสำหรับสัตว์

  ทุกสูตรเป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 1

Add some more info about this item...

R5 น้ำสำหรับพืชผักและผลไม้

   สินค้าทุกตัวคุณภาพA+ ใช้แล้วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต30-50% ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์ และยังป้องกันต้นเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด 

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับสัปรด ตอนที่ 2

Add some more info about this item...

R5 น้ำสำหรับพืชผักและผลไม้

   สินค้าทุกตัวคุณภาพA+ ใช้แล้วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต30-50% ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์ และยังป้องกันต้นเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด 

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับบวบ

ลูกค้าผู้ใช้ R5 กับบวบ

R5 น้ำสำหรับพืชผักและผลไม้

   สินค้าทุกตัวคุณภาพA+ ใช้แล้วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต30-50% ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์ และยังป้องกันต้นเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด 

ปลูกปาล์มทั่วไทยกับ R5

Add some more info about this item...

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ปลูกปาล์มทั่วไทยกับ R5

อินทผาลัมสุพรรณบุรีดกมาก

Add some info about this item

รายการเจาะเรื่องผ่านเลนส์ ตอน 51 อินทผาลัมสุพรรณบุรีดกมาก

1 / 1

Please reload

   บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

   เลขที่ 22/22 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

   รหัสไปรษณีย์ 72190

   Email:Secohi-organic@hotmail.com

   โทรศัพท์: 035-526012,แฟกซ์: 035-526014

  ---------------------------------------------------
Address Company:
     Sechohiorganic Company Address

     Address No 249/242-274

     Muang Suphanburi,tambool tarahud,postcode      72000

     Email:Secohi-organic@hotmail.com

     Telephoe: 035-526012 Fax: 035-526014

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now