R5 ชนิดเม็ด สูตรยางพาราซื้อ 15 ตันราคาตันละ 15,000 บาท ฟรี!ค่าขนส่ง

SKU: R5_D003
฿15,000.00Price
  • พิ่มธาตุอาหารให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา
  •  ทำให้ลำต้นยางพาราแข็งแรง ใบสีเขียวเข้ม
  •  ช่วยกระตุ้นการทำงานภายในต้นยางพาราให้สมบูรณ์
  •  เร่งและเพิ่มการสร้างน้ำยางพาราให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น
  •  ทำให้หน้ายางพารานิ่ม แก้ใขปัญหาหน้ายางพาราตายนิ่ง
  •  ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า
  • ปริมาตร 25 กก.(1 กระสอบ)

    ซื้อ 15 ตัน ราคาตันละ 16,000 บาท ฟรี!!! ค่าขนส่ง

   บริษัท ซีโก้ไฮ-ไบโอเทค จำกัด

   เลขที่ 22/22 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

   รหัสไปรษณีย์ 72190

   Email:Secohi-organic@hotmail.com

   โทรศัพท์: 035-526012,แฟกซ์: 035-526014

  ---------------------------------------------------
Address Company:
     Sechohiorganic Company Address

     Address No 249/242-274

     Muang Suphanburi,tambool tarahud,postcode      72000

     Email:Secohi-organic@hotmail.com

     Telephoe: 035-526012 Fax: 035-526014

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now