top of page

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ-GFMIS

New Year 2561

SALE

50% OFF

สำหรับกรมไหนงบน้อยอยากได้ งบปี 2560 นี้ลดสุดๆๆ ติดต่อตอนนี้ราคาเดิม..ขยายเวลางบปี 2561 ยังราคาเดิม แถม Migrat data ให้ด้วยติดต่อด่วน ตอนนี้ ไตรมาส 3 จะมีการปรับราคา

Our Services

​*รับพัฒนาโปรแกรม Web Application และ Database*
 

   บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของเรา เรามีทีมงานที่สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานที่พร้อมพัฒนา โปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างหลากหลายภาษา เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ

 

 **ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา:**

ASP, ASP.NET,vb.net PHP, JSP, CFM,c.,c#

Styles:

CSS, AJAX, JQuery, Java Script,Bootstrap,css-framwork

 

** ระบบฐานข้อมูลหลากหลายทุกประเภท: **

dBase, MS-Access, SQL Server 2008, MySQL, XML, JSON, Informix

** บริการหลังการขายของเรา **

 • เราคือทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่มีประสปการณ์ที่มากกว่า 20 ปี

 • โปรแกรมเมอร์มืออาชีพของเรา ไม่เคยทิ้งงาน และไม่ส่งงานล่าช้า

 • ระบบที่เราออกแบบตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

 • ไม่รับงานต่อจากบริษัทนายหน้า

 • ไม่เอาเปรียบลูกค้า

 • ส่งงานตรงเวลาหรือส่งก่อนกำหนด

 • เราไม่มีประวัติตามหน่วยงานราชการทั้งหมดเลยว่า การส่งงานล่าช้า

 • หรือส่งงานไม่ได้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรเรา 

 • เพราะทีมงานมืออาชีพทุกท่านในทีมงานของเรามีความรับผิดชอบสูงมากต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี 

 • ทางบริษัทเราไม่ได้ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์อิสระหรือ freelance มาทำงานให้เรา เพราะเราคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด !!! ทุกงานเป็นงาน  handmade เราเขียนโปรแกรมด้วยการ Codding กันแบบสดๆๆ ร้อน ไม่มีการทำแบบรวกๆๆ ใช้เครื่องมือ Tools แบบ auto ทำ ดังนั้นทุกงานและทุกรายงานจะละเอียดยิบตายิ่งกว่างานอื่นเพราะมันเป็นงานศิลปะที่ทำมือ หรือยิ่งกว่าเสียอีก

 

 

Why Us?

              ถ้าเราจะไว้ใจใครสักคนดูแลงานให้เรา โดยตลอดรอดฝั่งโดยเราต้องหามืออาชีพที่เขาไม่ทิ้งงานท่าน และเราคือโปรแกรมเมอร์ที่รับงานเอง เขียนหรือพัฒนาเอง ไม่ผ่านบริษัทนายหน้าเปิดบริษัทบังหน้าแต่ไม่มีโปรแกรมเมอร์ในบริษัทสักคนเลย โดยรับงานมาแล้วไปหาจ้างฟรีแลนข้างนอกทำงานให้อีกที แล้วฟรีแลนก็หนีงานหรือทิ้งงานไป ทำให้หน่วยงานราชการหรือบริษัทของท่านเสียหาย ไม่มีโปรแกรมใช้งานตามที่คุยกันไว้.เกิดการส่งงานไม่ได้ หรือเกิดส่งงานล้าช้า ปัญหาเกิดจากสมองไหล คนรับงานเขามาก็ไม่รับผิดชอบ สุดท้ายต้องปิดบริษัทที่เปิดขึ้นมาหรอก ๆ ไปรับงานหน่วยงานราชการอีกที่ แต่เราคือ ทีมโปรแกรมเมอร์ที่รวมกลุ่มกันสู่แล้วตั้งบริษัทกันขึ้นมาเอง

**Our Standard**

   มาตรฐานหรือคุณภาพของงานที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงเป็นเครื่องรับประกันมาตรฐานได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่อยากได้งานและเงินเขาเท่านั้น แต่ทำงานให้เขาไม่ได้ ทำให้เกิดการส่งงานไม่ได้ หรือช้าเกินกำหนด แต่เราไม่ใช่

   บริษัทอย่างนั้น บริษัทเราคือโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์มาเป็น 10 ๆ ปีที่เปิดบริษัททำเอง. ทำทีมโดยคุณสุเชิดชัย ภูคำ ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีตั้งแต่มีการเปิดยุคอินเตอร์เน็ต,อินทราเน็ต

   ต้องบอกว่าทีมนี้แข็งแกร่งไม่หวั่นงานยาก มีความอดทนสูงพร้อมที่จะสู่งานการพัฒนา Web Application ให้ท่านได้เป็นอย่างดี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารับประกันงานทั้งหมดได้เลยว่าเราไม่เคยทิ้งงาน ทุกงานรับประกันได้ 

Customer Service Chaisofts

สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพย์กรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 

เราไม่ทิ้งลูกค้า เราไม่หนีลูกค้า เราตามลูกค้า เราเอาใจใส่ทุกขั้นตอน นี้คืองานของเรา

ใบรับรองผลงานเป็นตัวยืนยันได้เลยว่า

เราไม่เคยทิ้งงานผลงานเป็นเยี่ยม ทั้ง 2 กระทรวง

คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ภาครัฐ

สำหรับหน่วยงานราชการระดับ กอง,กรม,สำนัก,กระทรวง ของท่านไม่จำเป็นต้อง

มีงบประมาณถึงล้านก็สามารถมีระบบงานนี้ใช้ในหน่วยงานได้ เพราะเราขายไม่แพงอย่างที่คิด..

อีกอย่างท่านไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเป็นเวลาเป็นแรมปีและทดสอบระบบอีกนานยาวนาน

เพราะเราพัฒนามาแล้ว 6 ปีเต็ม.

หลายหน่วยงานราชการมีการใช้และประสบความเร็จมาแล้ว...เช่น กรมประมง

และที่กำลังจัดทำโครงการอยู่ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลฯ

** ส่งมอบงานให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 **

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เปิดอบรมเจ้าหน้าที่จำนวน 120 ท่าน เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561

เรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

** ระบบเก็บผลวิเคระห์ดิน,ปุ๋ยของเกษตรกร **

IMG_1753
S__3481616
S__3481615
S__3481609
S__3481611
S__3481613
S__3481610
S__3481612
S__3481614

** ระบบองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี **

IMG_1754
IMG_1626
IMG_1627
IMG_1623
IMG_1624
IMG_1625
IMG_1622
bottom of page