ภาพการออกให้บริการลูกค้ากระทรวงต่างๆทั้งหมด

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

เอกสารการปรับปรุงและดูแลระบบ ของกรมต่างๆทุกกระทรวง

MA Year 2560

1.ปรับปรุงและดูแล ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.3.0/2560
งานของ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม V.1/2560
งานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom